Změny v minipřípravce

29.10.2015 05:55

   S ohledem na dotazy některých rodičů, podáváme malé vysvětlení důvodu zrušení jedné skupiny minipřípravky. Všichni trenéři oddílu se vždy věnovali dětem ve svém volném čase po práci či při studiu za symbolickou odměnu. V posledních dvou letech však byly v naší TJ v pracovním poměru dvě trenérky. Proto se činnost atletického oddílu mohla rozšiřovat i směrem k mladším dětem (vznikly tak skupiny minipřípravky a benjamínků), což v minulosti nebývalo. 

     Na konci srpna však podaly obě trenérky výpověď z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní dobou. Od té doby jsme hledali řešení, jak situaci zvládnout, což samozřejmě bez dvou stěžejních trenérek, které to měly v pracovní náplni, lze velice těžko. Na posledním jednání výboru oddílu byly obě trenérky požádány, aby nadále pokračovaly v trénování dětí, za stejných podmínek jako ostatní trenéři, tedy i ve svém volnu, což by nám umožnilo pokračovat beze změn. To k naší lítosti bohužel obě odmítly.

     Vzhledem k výše uvedenému jsme neměli jinou možnost, než se vrátit opět pouze k jedné skupině minipřípravky. A to znamenalo snížit počet dětí z osmdesáti na polovinu.  Vše ostatní se nám podařilo vyřešit a zajistit. Věřte, že nám to není vůbec příjemné, ale opravdu jsme jiné přijatelné řešení, s ohledem na počet trenérů, nenašli. 

     Na závěr nezbývá než oběma odcházejícím trenérkám poděkovat za odvedenou práci a popřát jim v novém zaměstnání hodně spokojenosti.