Velikonoce v pohybu se vydařily !

14.04.2020 07:16

Alespoň podle ohlasů a velkého počtu účastníků to tak vypadá :-) Vždyť do pohybu se dalo 141 běžců a mnozí si vyzkoušeli i více tratí, celých 40 pak tu nejdelší - 10 km. A také velikonoční skákání mělo úspěch. Skok z místa absolvovalo 117 účastníků a se švihadlem bojovalo 111 skokanů a hodně nás potěšila velká účast rodičů. Opět tedy pro všechny obrovská pochvala a poděkování, že celou akci nechystáme zbytečně a že vás trochu zabavila. A protože se jedná o Velikonoce, tak za vaše výkony nemůže chybět pomlázka. Ale zvyky se musí zachovávat, takže si pro ni musíte tento týdne přijít na stadión (ten se uzamyká - volejte 774 405 599). Mnohým ji předáme na tréninku i pro mladší sourozence a rodiče, ale zbytek pokud něco chce musí dorazit :-) Budeme se těšit. Ještě jednou děkujeme a výsledky jsou přiloženy - KOntrolní indiVIDuální TESTY výsledky.pdf (370,6 kB)