Úhrada soustředění Vysoké Tatry !!

01.04.2018 16:44

Upozorňujeme rodiče, že do konce března měla být provedena úhrada červnového soustředění do Vysokých Tater !! A to u obou skupin. Řada rodičů tak neučinila - prosíme tedy o urychlené sjednání nápravy. V případě úhrazení zálohy na účet, je možno hradit na účet i doplatek. Pokud jste hradili zálohu v hotovosti, prosíme i doplatek uhradit v hotovosti na tréninku. Děkujeme :-)