Úhrada příspěvků

23.09.2019 10:22

Upozorňujeme rodiče dětí ročník 2012 a nové děti, že je nutno uhradit členské příspěvky druhou polovinu letošního roku ve výši 900 Kč. Úhradu máte možnost provést v hotovosti na tréninku, nebo na účet uvedený na našem webu. V tom případě uveďte jako var.sym. rodné číslo dítěte a do poznámek uve´dte jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.