Úhrada příspěvků

04.09.2017 09:08

Připomínáme těm, kteří hradí členské příspěvky ve dvou částech, že je nutno uhradit příspěvky na druhou polovinu roku ve výši 800 Kč. Možno u trenérů, případně na účet s uvedením jména a příjmení dítěte. Týká se ročníků 2005 - 2010 - samozřejmě pokud již neuhradili příspěvky na celý rok :-) Benjamínci hradí nadále 200 Kč měsíčně, vždy na prvním tréninku v měsíci.