Úhrada příspěvků

02.09.2018 18:41

Upozorňujeme rodiče, kteří si rozdělili úhradu členských příspěvků na dvě části, že druhá polovina příspěvků ve výši 900 Kč již měla být uhrazena !! Prosíme tedy o neprodlenou úhradu - buď na oddílový účet (var.sym. rodné číslo dítěte a do poznámek jméno a příjmení), nebo hotově na prvním tréninku.