Úhrada příspěvků do konce ledna !

20.01.2018 08:56

Upozorňujeme rodiče, že termín pro úhradu členských příspěvků na rok 2018 je do konce ledna !! Příspěvky je možno hradit jak u trenérů na tréninku, tak zaslat na účet (ten je uveden na našem webu). Výše příspěvků je následující:

1.800 Kč                 aktivní členové oddílu (mládež a dospělí trénující na stadiónu) 

   700 Kč                 muži, ženy trénující individuálně, ale startující na závodech    

   300 Kč                 ostatní členové (rozhodčí, trenéři, rodiče a příznivci atletiky)      

   200 Kč/měsíc   benjamínci  (hradí vždy první trénink v měsíci)                 

V případě rozložení platby na dvě části /pouze u přípravky 2007-2008 a minipřípravky 2009-2010/ je termín první splátky do 31. ledna a druhé splátky do 15. července.