Tréninky od listopadu

21.10.2015 21:31

V současné době rozdáváme informace o trénincích jednotlivých skupin na zimní období. Jako každý rok, byl velký problém s tělocvičnami, ale nakonec se vše podařilo nějakým způsobem zajistit. Trénovat budeme v tělocvičnách na 6.ZŠ v Místku na ulici Pionýrů a na 5.ZŠ ve Frýdku na ulici E.Krásnohorské. Samozřejmě nejvíce tréninků bude nadále na stadióně.