Soustředění - tábory

15.05.2021 07:11

Stále sice ještě není nic jisté, ale jsme optimisté a tak pevně věříme, že nějaká soustředění a tábory proběhnou i letos. V tuto chvíli je již jisté, že s ohledem na stanovená pravidla vycestování na Slovensko se bohužel neuskuteční červnové soustředění v Tatrách. Neproběhne ani červencové, zde již máme zajištěno náhradní místo na šumavském Zadově /11.-23.7./ a stále hledáme náhradní místa v České republice.

   Naplno připravujeme naplánované akce  o prázdninách. Všichni přihlášení zájemci již obdrželi informace o placení táborů. Připomínáme, že termín je stanoven do 30.června. U sportovního tábora v Olešnici je ovšem nutno uhradit do 20.května minimálně zálohu ve výši 1000 Kč. Způsob placení byl uveden v předané informaci /záloha, případně s použitím poukázek pouze hotově, celá úhrada možno i na účet/. Případná další zajištěná soustředění budou zveřejněna na webu a pokyny rozdávány na tréninku.