Příspěvky na rok 2012

01.01.2012 18:13

Pro rok 2012 zůstává výše příspěvků stejná.

To znamená: 1.400 Kč - přípravka /možno hradit pololetně/, mládež 1200 Kč - předžactvo, žactvo, dorost, junioři, 500 Kč - závodníci trénující samostatně mimo stadión, 200 Kč - rozhodčí, trenéři, ostatní členové.