Přihlášky

11.07.2019 11:52

Zájemci o zařazení do této tréninkové skupiny se hlásí na email -  atletikaproradost@atletikafm.cz. Je třeba uvést jméno a příjmení dítěte a datum narození. Hlásit se mohou jak stávající členové, které nebaví závodění, tak se mohou zapojit noví zájemci.