PŘIHLÁŠKY

04.07.2019 17:07

Zájemci o zařazení do této tréninkové skupiny se hlásí na email -  atletikaproradost@atletikafm.cz. Je třeba uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození. Hlásit se mohou jak stávající členové, tak noví zájemci.