Přihláška

13.07.2020 08:54

Bylo zahájeno přihlašování na jubilejní 35.ročník Hornické desítky a proti loňsku není žádná změna ! Na tratě 10 km a k závodu mílařů je třeba vyplnit přihlášku. Na závody dětí se hlásí přímo na email s uvedením jména, příjmení, data narození a oddílu, případně bydliště. K Běhu pro zdraví se hlásí opět až v den závodu na místě. Přihlášky se zasílají na email prihlasky@hornickadesitka.cz.  Přihláška je přiložena - Hornická 10 přihláška.doc (252928)