Pohyb je život, takže makáme :-)

17.01.2021 07:09

Kromě domácí Švihadlové ligy, umožňujeme pohyb také na stadióně. Po velice příznivém ohlasu bude i v dalším týdnu pokračovat "dvojičkové běhání" na stadiónu. Mladší žactvo v úterý a čtvrtek od 15 hodin, přípravka úterý a čtvrtek od 16.20 hodin a minipřípravka ve středu od 16.30 hodin. Kdo nemá dvojici nevadí - přidělíme :D