Ochrana osobních údajů

27.05.2018 11:04

Bohužel se na nás opět hodilo další zbytečné papírování :-( Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme opět nechávat všem našim členům, případně jejich zákonným zástupcům, podepisovat další papír. Jedná se o "Informaci o zpracování osobních údajů" a o "Souhlas se zpracováním osobních údajů", v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Na tréninku budeme postupně nechávat podepisovat tuto "Informaci i Souhlas ", všem našim členům starším patnácti let a u mladších jejich zákonným zástupcům. U nových členů bude již toto součástí přihlášky. Stejně tak budeme muset upravit přihlašování k našim závodům, k běžeckým cenám atd.....