Letní pobyty 2018

15.02.2018 17:22

Kromě klasických sportovních soustředění pořádáme o prázdninách rovněž další akce. V srpnu to bude tradiční sportovní tábor, který letos proběhne v Olešnici v Orlických horách (5.-13.8). Informace jsou jak na webu, tak na nástěnkách a přihlášky byly rozdávány na tréninku. Tábor je již téměř naplněn, takže pokud máte ještě zájem, je nutno neprodleně odevzdat přihlášku. Velice rychle se rovněž plní oba červencové příměstské tábory - Letní hrátky (9.-13.7.) a Dobývání pyramidy (16.-20.7.). Jeden příměstký tábor plánujeme také na konec sprna - Léto se sluníčkem (27.-31.8.). Podrobnější nformace, včetně přihlášek najdete na našem webu, případně na stadióně.