Informace

16.03.2019 04:08

Od dubna budou opět všechny tréninky probíhat na stadiónu. Podrobné informace se rozdávají na tréninku, případně jsou přiloženy - Minipřípravka 2011 - Informace jaro 2019.pdf (670014)