Informace k Hornické desítce

30.10.2015 06:18

Základní informace. Prezence bude probíhat ve velkém sále Národního domu. Vzhledem k očekávanému počtu dětí, přijďte prosím včas !! Přihlašování končí vždy 15 minut přes startem každé kategorie. Všichni se hlásí u svého ročníku s tím, že po úhradě startovného ve výši 30 Kč, obdrží startovní kartu a předem přihlášení rovněž číslo se svým jménem /připravte si prosím drobné/.  Se startovní kartou každé dítě běží a odevzdá ji po doběhu v cíli. Na startu obdrží všichni čip, který jim bude po doběhu odebrán. Ćip se bude vydávat v označeném stanu u vchodu. Přístup do stanu mají pouze závodníci ! Ročníkům 2008,2009 a 2010-2011 se vydává čip přímo na startu. Po doběhu obdrží všichni tašku s občerstvením a prvních 40 v každé kategorii medaili. Vyhlášení proběhne ve velkém sále od 15.45 hodin.