Hornická desítka

30.10.2015 06:26

Protože se náš největší závod blíží, několik podrobnějších informací pro tuto kategorii. S ohledem na očekávaný počet dětí, přijďte prosím včas! Přihlašování končí vždy 15 minut přes startem každé kategorie. Přihlašování končí vždy 15 minut přes startem každé kategorie. Všichni se hlásí u svého ročníku s tím, že po úhradě startovného ve výši 30 Kč, obdrží startovní kartu a předem přihlášení rovněž číslo se svým jménem  /připravte si prosím drobné/. Se startovní kartou každé dítě běží a odevzdá ji po doběhu v cíli. Na startu obdrží všichni čip, který jim bude po doběhu odebrán. Ćip se bude vydávat pro ročníky 2007 v označeném stanu u vchodu. Přístup do stanu mají pouze závodníci ! Ročníkům 2008,2009 a 2010-2011 se vydává čip přímo na startu.  Po doběhu obdrží všichni tašku s občerstvením a prvních 40 v každé kategorii medaili. U ročníků 2008 a mladší proběhne vyhlášení v 11.20 hodin venku, ročník 2007 bude vyhlášen ve velkém sále od 15.45 hodin.