Hornická desítka - bude -nebude ??

14.10.2020 20:23

Množí se dotazy, jak to bude s letošním jubilejním ročníkem Hornické desítky. Přes všechny problémy a současnou velice složitou situaci, stále věříme, že v sobotu 7.listopadu závod bude moci proběhnout. Zcela určitě naprosto jinak, než jsme všichni zvyklí. Pokračují přípravy a máme zpracovánu řadu variant, aby závod mohl proběhnout. Je nám jasné, že pokud se povolí opět pořádání akcí, tak v žádném případě ne uvnitř. Takže prezence, vyhlášení vše venku, naprosto jinak organizováno občerstvení, start případně ve vlnách (podle stanovených počtů) atd. atd. Jednou z variant je i možnost startu pouze předem přihlášených, prostě sice to je velice složité, ale stále to nechceme vzdát !! Snad naše snaha a úsilí nevyjde naprázdno a v sobotu 7.listopadu se budou moci všichni zájemci proběhnout na 35.ročníku Hornické desítky.