Členské příspěvky

11.02.2016 20:18

Upozorňujeme, že do konce února je nutno uhradit členské příspěvky na rok 2016.