Členské příspěvky

26.01.2016 07:32

Členské příspěvky minipřípravky činí na první polovinu roku 800 Kč a je třeba uhradit do konce ledna 2016 !