Členské příspěvky na rok 2018

17.11.2017 10:11
Výbor oddílu projednal výši oddílových příspěvků na rok 2018. Bylo rozhodnuto po pěti letech výši příspěvků upravit. Je to hlavně s ohledem na to, co vše oddíl svým členům nabízí. Přesto výše příspěvků ani zdaleka nepokrývá náklady na tréninky, závody a sportovní vybavení, které oddíl svým členům poskytuje. 

1800 Kč pro všechny atlety oddílu (splatnost 31.1.2018)  minipřípravka, přípravka, mladší a starší žactvo, dorost, junioři, muži, ženy (přípravka a minipřípravka má umožněnu platbu na dvě části 31. 1. a 10. 7.2018. 700 Kč muži a ženy trénující individuálně, ale účastnící se závodů  (splatnost 31.1.2018. 300 Kč ostatní muži, ženy, činovníci, trenéři (splatnost 31.1.2018). 200 Kč/měsíc benjamínci (splatnost vždy 1. trénink v měsíci)

Úhrada je možná

     - převodem na účet oddílu nejpozději do 31.1.2018

                  ČSOB, a.s.                 -           č.účtu – 150504124/0300

                  var.symbol                  -           datum narození dítěte

                  zpráva pro příjemce    -           jméno dítěte (ne rodiče!!)

·  Hotovostně ve stanoveném termínu trenérům oddílu.