V této rubrice budou uváděny stručné informace pro rodiče našich svěřenců. Podrobnější informace jsou vždy uvedeny v příslušných rubrikách stránek.

Informace pro rodiče

Informace k Hornické desítce

30.10.2015 06:18
Základní informace. Prezence bude probíhat ve velkém sále Národního domu. Vzhledem k očekávanému počtu dětí, přijďte prosím včas !! Přihlašování končí vždy 15 minut přes startem každé kategorie. Všichni se hlásí u svého ročníku s tím, že po úhradě startovného ve výši 30 Kč, obdrží startovní kartu a předem přihlášení rovněž číslo se svým jménem /připravte si prosím drobné/.  Se startovní kartou každé dítě běží a odevzdá ji po doběhu v cíli. Na startu obdrží všichni čip, který jim bude po doběhu odebrán. Ćip se bude vydávat v označeném stanu u vchodu. Přístup do stanu mají pouze závodníci ! Ročníkům 2008,2009 a 2010-2011 se vydává čip přímo na startu. Po doběhu obdrží všichni tašku s občerstvením a prvních 40 v každé kategorii medaili. Vyhlášení proběhne ve velkém sále od 15.45 hodin. 

Tréninky před Hornickou desítkou

21.10.2015 21:36
Upozorňujeme, že příští týden se konají tréninky pouze v pondělí a v úterý. Z důvodu podzimních prázdnin se tréninky ve středu, čtvrtek a v pátek nekonají !! Ve čtvrtek jsou pouze  v tradičním čase 16.45 benjamínci. V prvním týdnu v listopadu se vzhledem k přípravě Hornické desítky nekonají tréninky ani jedné skupiny (opět s výjimkou benjamínků, kteří mají tréninky normálně dle rozpisu v tělocvičně 6.ZŠ) !!  S ostatními se sejdeme až na Hornické desítce a potom od pondělí 9.listopadu dle rozpisu. Informace o trénincích na zimní období jednotlivých tréninkových skupin jsou nyní rozdávány /s výjimkou minipřípravky, kde ještě není vše dořešeno/. 

Tréninky od listopadu

21.10.2015 21:31
V současné době rozdáváme informace o trénincích jednotlivých skupin na zimní období. Jako každý rok, byl velký problém s tělocvičnami, ale nakonec se vše podařilo nějakým způsobem zajistit. Trénovat budeme v tělocvičnách na 6.ZŠ v Místku na ulici Pionýrů a na 5.ZŠ ve Frýdku na ulici E.Krásnohorské. Samozřejmě nejvíce tréninků bude nadále na stadióně. 

Přihlašování na Hornickou desítku

14.10.2015 08:00
Blíží se termín naší největší akce Hornické desítky, kde v loňském roce startovala téměř tisícovka dětí. Pokud máte se svými dětmi naplánovanou účast, máte možnost to nahlásit buď emailem, nebo na tréninku. Stačí příjmení, jméno a ročník narození, pokud hlásíte i další děti, tak obec. Samozřejmě bude možno se hlásit i na místě, ale předem přihlšené děti obdrží startovní číslo se svým jménem.

Tréninky od září

20.08.2015 17:34
Od pondělí 31.srpna se naplno rozjíždí tréninky pro všechny věkové skupiny. Všechny čtyři skupiny Benjamínků (2009-2011) a dvě skupiny Minipřípravky (2007-2008) jsou beznadějně naplněny a další zájemce musíme bohužel z kapacitních důvodů odmítat. Co se týká dalších skupin je ještě možnost několik dětí přijmout. Složení skupin a časy tréninků jsou přiloženy Tréninkové skupiny 2015.xls (117760)
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>