V této rubrice budou uváděny stručné informace pro rodiče našich svěřenců. Podrobnější informace jsou vždy uvedeny v příslušných rubrikách stránek.

Informace pro rodiče

Úhrada příspěvků do konce ledna !

20.01.2018 08:56
Upozorňujeme rodiče, že termín pro úhradu členských příspěvků na rok 2018 je do konce ledna !! Příspěvky je možno hradit jak u trenérů na tréninku, tak zaslat na účet (ten je uveden na našem webu). Výše příspěvků je následující: 1.800 Kč                 aktivní členové oddílu (mládež a dospělí trénující na stadiónu)     700 Kč                 muži, ženy trénující...

Členské příspěvky na rok 2018

17.11.2017 10:11
Výbor oddílu projednal výši oddílových příspěvků na rok 2018. Bylo rozhodnuto po pěti letech výši příspěvků upravit. Je to hlavně s ohledem na to, co vše oddíl svým členům nabízí. Přesto výše příspěvků ani zdaleka nepokrývá náklady na tréninky, závody a sportovní vybavení, které oddíl svým členům poskytuje.  1800 Kč pro všechny atlety oddílu (splatnost 31.1.2018)  minipřípravka, přípravka, mladší a starší žactvo, dorost, junioři, muži, ženy (přípravka a minipřípravka má umožněnu platbu na dvě části 31. 1. a 10. 7.2018....

Tréninkové skupiny od září

20.08.2017 20:17
Tréninkové skupiny od září jsou následovné : Benjamínci - ročníky 2011-2013, Minipříravka ročník 2010, Minipřípravka 2009, Přípravka ročníky 2007-2008, Mladší žactvo 2005-2006, Starší žactvo, dorost, junioři ročníky 2004 a starší. Rozpis tréninků jednotlivých skupin je uveden na hlavní stránce a v sekci Tréninkové skupiny. 

Informace o závodě v Třinci

11.06.2017 20:05
Ve středu 14.června se koná běžecký závod v Třinci, který je zařazen do obou běžeckých cen. Vypravujeme na něho autobus, který pojede od stadiónu ve 14.15 hodin. V Třinci se každý hlásí k závodu sám (startovné je u dětí 30 Kč, u dospělých 70 Kč). Autobus odjede zpět do Místku po vyhlášení dětských kategorií, to znamená že nebude čekat na doběhnutí závodu dospělých.  

Informace o trénincích na konec května a červen

14.05.2017 10:45
Na tréninku jsou dětem rozdávány informace o tom, jak budou probíhat tréninky na konci května a v měsíci červnu. 
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>