V této rubrice budou uváděny stručné informace pro rodiče našich svěřenců. Podrobnější informace jsou vždy uvedeny v příslušných rubrikách stránek.

Informace pro rodiče

Letní pobyty 2018

15.02.2018 17:22
Kromě klasických sportovních soustředění pořádáme o prázdninách rovněž další akce. V srpnu to bude tradiční sportovní tábor, který letos proběhne v Olešnici v Orlických horách (5.-13.8). Informace jsou jak na webu, tak na nástěnkách a přihlášky byly rozdávány na tréninku. Tábor je již téměř naplněn, takže pokud máte ještě zájem, je nutno neprodleně odevzdat přihlášku. Velice rychle se rovněž plní oba červencové příměstské tábory - Letní hrátky (9.-13.7.) a Dobývání pyramidy (16.-20.7.). Jeden...

Soustředění - úhrada záloh !

15.02.2018 17:21
Zatímco naši nejmladší atleti mají nyní jedno "soustředění" za druhým, tak na ty starší to terpve čeká. Na konci března vyrazí dvacítka atletů do Olomouce, v červnu čekají dvě týdenní soustředění v Tatrách, nejprve 48 mladších a potom 45 těch starších. V srpnu absolvuje 20 atletů soustředění na Šumavě. Všechna tato soustředění jsou kapacitně naplněna. Upozorňujeme, že do konce ledna měla být uhrazena záloha, což všichni neučinili ! Prosíme tedy o provedení úhrady, případně o sdělení, zda se...

Tréninky o jarních prázdninách

06.02.2018 07:46
Příští týden jsou jarní prázdniny a tak dojde k úpravám tréninků. Starší žactvo, dorost, junioři a benjamínci mají tréninky normálně beze změny. Vzhledem k tomu, že se v tom týdnu konají dvě "minisoustředění", tak přípravka (2007-2008), minipřípravka ročník 2009 a mladší žactvo (2005-2006) tréninky nemají! Minipřípravka roč.2010 má trénink ve čtvrtek. 

Úhrada příspěvků do konce ledna !

20.01.2018 08:56
Upozorňujeme rodiče, že termín pro úhradu členských příspěvků na rok 2018 je do konce ledna !! Příspěvky je možno hradit jak u trenérů na tréninku, tak zaslat na účet (ten je uveden na našem webu). Výše příspěvků je následující: 1.800 Kč                 aktivní členové oddílu (mládež a dospělí trénující na stadiónu)     700 Kč      ...

Členské příspěvky na rok 2018

17.11.2017 10:11
Výbor oddílu projednal výši oddílových příspěvků na rok 2018. Bylo rozhodnuto po pěti letech výši příspěvků upravit. Je to hlavně s ohledem na to, co vše oddíl svým členům nabízí. Přesto výše příspěvků ani zdaleka nepokrývá náklady na tréninky, závody a sportovní vybavení, které oddíl svým členům poskytuje.  1800 Kč pro všechny atlety oddílu (splatnost 31.1.2018)  minipřípravka, přípravka, mladší a starší žactvo, dorost, junioři, muži, ženy (přípravka a minipřípravka má...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>