Členské příspěvky pro rok 2021

Příspěvky 2021.pdf (261384)

Pro rok 2021 nedochází k žádné změně ve výši členských příspěvků. Takže stále patříme v našem městě ke sportovním klubům s nejnižšími příspěvky. Výše příspěvků ani zdaleka nepokrývá náklady oddílu na tréninky, závody a sportovní vybavení, které oddíl svým členům poskytuje. Veškeré náklady oddílu na činnost několikanásobně převyšují vybrané oddílové příspěvky. Hlavně  zásluhou bohaté činnosti oddílu a dobré práce vedení, udržujeme příspěvky na více než přijatelné úrovni :-)   

 

 

Potvrzení o platbě

Potvrzení o platbě.pdf (279926)

V případě úhrady členských příspěvků převodem na účet, vystavujeme pouze tento druh dokladu. Obsahuje veškeré potřebné údaje, které pojišťovna potřebuje. Potvrzení si vyplňte a následně Vám bude potvrzeno.

 

V případě úhrady členských příspěvků v hotovosti, Vám vystavíme příjmový pokladní doklad.