Členské příspěvky pro rok 2018 

Na základě rozhodnutí výboru oddílu, dochází po pěti letech k úpravě výše oddílových příspěvků.

1.800 Kč                 aktivní členové oddílu (mládež a dospělí trénující na stadiónu) 

   700 Kč                 muži, ženy trénující individuálně, ale startující na závodech    

   300 Kč                 ostatní členové (rozhodčí, trenéři, rodiče a příznivci atletiky)      

   200 Kč/měsíc   benjamínci  (hradí vždy první trénink v měsíci)                 

Nejpozdější termín uhrazení je do konce ledna 2018. V případě rozložení platby na dvě části /pouze u přípravky a minipřípravky/ je termín první splátky do 31. ledna a druhé splátky do 15. července. 

Výše příspěvků ani zdaleka nepokrývá náklady oddílu na tréninky, závody a sportovní vybavení, které oddíl svým členům poskytuje. Veškeré náklady oddílu na činnost několikanásobně převyšují vybrané oddílové příspěvky. 

 

 

Možnost úhrady příspěvků

Převodem na účet oddílu nejpozději do 31.1.2018  

          ČSOB, a.s.                -     číslo účtu 150504124/0300 

          var.symbol                 -     datum narození dítěte

          zpráva pro příjemce  -    jméno dítěte - ne rodiče !   

Hotovostně na Výročce - slavnostním zakončení atletického roku  7.ledna 2018 
Hotovostně ve stanoveném termínu trenérům oddílu