Členské příspěvky pro rok 2019 

Oddílové příspěvky zůstávají pro rok 2019 ve stejné výši.

1.800 Kč                 aktivní členové oddílu (mládež a dospělí trénující na stadiónu) 

   700 Kč                 muži, ženy trénující individuálně, ale startující na závodech    

   300 Kč                 ostatní členové (rozhodčí, trenéři, rodiče a příznivci atletiky)      

   250 Kč/měsíc   benjamínci  (hradí vždy první trénink v měsíci)

                  

Termín uhrazení je nejpozději do konce ledna 2019. 

Vzhledem ke zjednodušení a snížení pracnosti, již není možno hradit příspěvky na dvě části. 

Výše příspěvků ani zdaleka nepokrývá náklady oddílu na tréninky, závody a sportovní vybavení, které oddíl svým členům poskytuje. Veškeré náklady oddílu na činnost několikanásobně převyšují vybrané oddílové příspěvky. 

 

 

Možnost úhrady příspěvků

Převodem na účet oddílu nejpozději do 31.1.2019  

          ČSOB, a.s.                -     číslo účtu 150504124/0300 

          var.symbol                 -     datum narození dítěte

          zpráva pro příjemce  -    jméno dítěte - ne rodiče !   

Hotovostně na Slavnostním zakončení atletického roku 6.ledna 2019  
Hotovostně trenérúm oddílu do stanoveného termínu 31.1.2019