Členské příspěvky pro rok 2017 

mládež (žactvo, dorost, junioři, dospělí trénující na stadiónu)    1.400,- Kč
přípravka, minipřípravka (možno hradit po 800 Kč)                 1.600,- Kč
aktivní dospělí závodníci trénující individuálně                           500,- Kč
ostatní členové (rozhodčí, trenéři, rodiče a příznivci atletiky)       200,- Kč
benjamínci  (hradí vždy první trénink v měsíci)                  200,- Kč/měsíc

Nejpozdější termín uhrazení je do konce února 2017. V případě účasti na námi pořádané akci, je nutno mít příspěvky uhrazeny. V případě rozložení platby na dvě části /pouze u přípravky a minipřípravky/ je termín první splátky do 31. ledna a druhé splátky do 15. července.